Grožio salonai, paslaugos, skelbimai

UAB Seika interneto svetainės www.groziosalonai.lt 

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Prisijungdami ir naudodamiesi mūsų internetine svetaine www.grozionamai.lt (toliau - svetainė), nesvarbu kaip svečias ar kaip registruotas vartotojas (toliau - vartotojas), Jūs pripažįstate ir sutinkate su šiame dokumente mūsų toliau nurodytomis sąlygomis bei taisyklėmis, išdėstytomis žemiau, patvirtinate, kad jas įdėmiai perskaitėte, bei įsipareigojate jų laikytis.
Jei nesutinkate su mūsų sąlygomis, turėtumėte svetaine bei jos paslaugomis nesinaudoti.
Mes turime teisę bet kada peržiūrėti šio dokumento nuostatas bei jas vienašališkai ir be atskiro išankstinio įspėjimo pakeisti (atnaujinti). Todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šį dokumentą svetainėje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus.

 

 

Prisijungimo saugumas

 

Svetainė yra patikrinta ir turi SSL saugumo sertifikatą (svetainės adreso pradžioje rodomas žalias https) kuris įgalina saugiai koduoti Jūsų įvedamus duomenys, slaptažodį.

 

Registruoto vartotojo prieiga

Priėjimas prie tam tikrų svetainės dalių arba prie visos svetainėje talpinamos informacijos galimas tik registruotiems vartotojams.
Sutikimas naudoti svetainę
Beveik neįmanoma pateikti tikslaus sąrašo, kuris apibrėžtų galimumą ir negalimumą naudotis šia svetaine. Apskritai UAB Seika netoleruos svetainės naudojimo tais tikslais, kuriais būtų galima padaryti mums turtinės žalos, pakenkti mūsų reputacijai, svetainės prieinamumui ar vientisumui ir t.t.
UAB Seika pasilieka teisę sustabdyti svetainės naudojimą ar apskritai užblokuoti tam tikro vartotojo prieigą, jei bus pastebėtas bet koks piktnaudžiavimas suteiktomis teisėmis. Apie pastebėtą piktnaudžiavimą gali būti pranešta atitinkamoms institucijoms. Taip pat pasiliekame teisę atskleisti visus įrodymus apie galimą piktnaudžiavimą svetaine.
Jei medžiaga, patalpinta internetinėje svetainėje, nėra skirta Jūsų naudojimui, tuomet Jūs jos naudoti ir negalite.

Intelektinė nuosavybė

Daugelyje paslaugų turinį galite įkelti, pateikti, saugoti, siųsti ir gauti. Išsaugosite visas jums priklausančias intelektinės nuosavybės teises į šį turinį. Trumpai tariant, tai, kas priklauso jums – išlieka jūsų.
Visa kita informacija, prieinama svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, iliustracijas, logotipus, piktogramas, garso įrašus, video klipus, programinę įrangą ir kitą turinį, priklauso UAB Seika ir yra apsaugoti pagal galiojančius įstatymus.
Visa tai gali būti naudojama tik svetainėje peržiūrint informaciją. Bet koks kitas naudojimas (kopijavimas, modifikavimas, platinimas, spausdinimas ar kitoks panaudojimas pasitelkus papildomas priemones) griežtai draudžiamas.
Visi prekiniai ženklai, esantys šioje svetainėje, negali būti naudojami be mūsų išankstinio raštiško sutikimo.

Garantijų apribojimas

UAB Seika imasi visų priemonių, siekdama užtikrinti, kad visa svetainėje pateikiama informacija, yra nauja ir tiksli. Tačiau neužtikriname, kad visi duomenys išsamūs.
Nors mes užtikriname, kad svetainė bus prieinama visiems leistiniems vartotojams, tačiau negarantuojam, jog priėjimas visada bus sklandus ir be trikdžių.
UAB Seika, atitinkamų licencijų turėtojai ar išdavėjai, paslaugų teikėjai ar tiekėjai, neužtikrina, kad informacija ar paslaugos, skelbiamos šioje svetainėje bus nepertraukiamos ir be klaidų.
UAB Seika negarantuoja, kad trečiųjų asmenų svetainėje, prieinamoje per mūsų svetainėje esančias nuorodas, talpinama informacija yra tiksli, patikima ar atnaujinta.

Atsakomybės apribojimas

Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad (kiek tai leidžiama pagal įstatymus) nesame atsakingi už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar specialius nematerialius nuostolius arba bet kokią kitą žalą, įskaitant negautą pelną, prestižą, duomenų naudojimą, jei:
Negalėjote naudotis svetaine ir užsiregistruoti;
Negalėjote prieiti prie savo duomenų, informacijos ar paslaugų, teikiamų svetainėje;
Svetainėje buvo patalpinta klaidinga trečiųjų šalių informacija.
UAB Seika negali prisiimti atsakomybės už patirtus nuostolius, naudojantis šioje svetainėje talpinama ir prieinama informacija.
Jei esate nepatenkinti kuria nors šių sąlygų dalimi, turite nutraukti naudojimąsi svetaine.

Informacijos patikimumas

UAB Seika siekia užtikrinti, kad šioje svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir atitiktų realybę. Tačiau grožio srities paslaugų ir produktų informacija nuolat kinta ir tam tikrais atvejais gali reikėti konkretaus patarimo, t.y. negalima remtis tik svetainėje patalpinta informacija.
Taigi ši svetainė skirta tik gauti tam tikros informacijos skirtos grožio profesionalams ir ne tik. Tačiau ja nesiekiama pakeisti konsultacijų su tinkamai kvalifikuotais grožio srities specialistais. Visų pirma, mes negalime garantuoti, kad šioje svetainėje pateikta informacija atitinka visus sveikatos ar medicinos keliamus reikalavimus. Taigi svetainėje visiškas informacijos tikslumas nėra garantuojamas, todėl UAB Seika negali prisiimti atsakomybės už atsiradusius nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis pateikta informacija.
Dalis šios svetainėje talpinamos medžiagos gali būti reklama ar rėmimas. Partneriai užtikrina, kad talpinama informacija, atitinka tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas. UAB Seika nėra atsakinga už reklaminės medžiagos netikslumus ar jos atitiktį teisės aktų reikalavimams bei neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės prieš Jus. Todėl, jei nusprendžiate pasinaudoti reklaminiais pasiūlymais, tai riziką prisiimate patys ir bet kokias su tuo susijusias pretenzijas turite reikšti asmeniui, kurio iniciatyva ir / ar interesais naudojama (skleidžiama)reklama.

Naudojimasis svetaine

Jūs sutinkate nenaudoti svetainės arba sustabdyti prieigą prie jos, jei:
gavote neteisėtą prieigą prie svetainės serverių ar duomenų bazės;
galite sukelti pavojų svetainės veikimo vientisumui;
galite sukelti pavojų telekomunikacijų tinklo veikimui, kokybei ir vientisumui;
neteisėtai siekiate rinkti informaciją apie kitus vartotojus;
norite platinti, atsiųsti, perduoti medžiagą, kurioje yra virusų ar kitų kenksmingų komponentų;

Nuorodos

UAB Seika svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Jūsų patogumui. Mes neatsakome už susijusių trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumą. Todėl, jei nusprendžiate pasinaudoti prieiga prie kitų svetainių, tai riziką prisiimate patys pagal vyraujančias trečiųjų šalių svetainių sąlygas.
UAB Seika teigiamai vertina galimybę per vienos svetainės prieigą patekti į kitą. Patvirtiname, kad tokios nuorodos talpinamos tik gavus sutikimą iš trečiųjų šalių. Nepaisant to, UAB Seika pasilieka teisę atsisakyti duoti sutikimą talpinti tokias nuorodas nenurodydama priežasčių.

 

Kita

Jei norite pateikti savo atsiliepimus, o gal turite rimtą priežastį pateikti skundą, prašome skambinti telefonu +370 61864503 arba kreiptis elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Visi iškilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ginčų teismingumas nustatomas pagal UAB Seika buveinę, jeigu imperatyvios teisės aktų nuostatos nenustato ko kita.

UAB " Seika"
M. Antokolskio g. 13-7, Vilnius LT-01131, tel.: +370 61864503
Įmonės kodas: 122904368

 

Privatumo politika

2018-10-24 VERSIJA

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Seika“, juridinio asmens kodas 122904368, adresas Antokolskio g. 13-7, LT-01131, Vilnius, Kontaktinis telefono Nr. +370 618 64503, elektroninio pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi Mūsų paskirtas nepriklausomas duomenų apsaugos pareigūnas, telefono numeris: . . +370 618 64503, elektroninio pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

1. KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

1.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:

1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE?

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:

3.2.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje grozionamai.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę

Telefono numerį;

Elektroninio pašto adresą;

Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

3.3. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

3.4. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:

3.4.1. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje grozionamai.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

Vardą

Pavardę

Elektroninio pašto adresas;

Telefono numeris

IP adresą.

3.5. Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai:

3.5.1. Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje grozionamai.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir gali būti naudojami jums siunčiant gimtadienio sveikimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus, sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus:

3.5.2. Papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją:

Lytį;

Gimimo datą;

Asmeninėje paskyroje išsisaugoti mokėjimo kortelės duomenis.

3.6. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:

3.6.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Pirkimų istoriją;

Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;

IP adresą;

Mokėjimų istoriją;

Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

3.6.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

4. KOKIU TIKSLU RENKATE IR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

 

4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę;

Telefono numerį;

Elektroninio pašto adresą;

IP adresą.

4.2.2. Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.

4.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje grozionamai.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę

Telefono numerį;

Elektroninio pašto adresą;

Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;

IP adresą.

4.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

4.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.4.1. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve grozionamai.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pirkimų istoriją;

Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;

Mokėjimų istoriją;

Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;

Apklausų metu pateiktus atsakymus;

Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

4.5. Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:

4.5.1. Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardas

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresą;

Pristatymo adresą

Pristatymo būdų istoriją

Įrenginių identifikaciniai numerius.

4.5.2. Siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o taupant Jūsų laiką pateikiami tik Jums įdomių prekių pasiūlymai. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:

Vardas

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresą;

Pristatymo adresą

Pristatymo būdų istoriją

Mokėjimo būdų istoriją

Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją.

Pirkimo istoriją

IP adresas;

Įrenginių identifikaciniai numerius;

4.5.3. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

4.6. Patikimumo vertinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.6.1. Norėdami užtikrinti paslaugų kokybę bei sumažinti laiko trukmę nuo Jūsų užsakymo gavimo iki įvykdymo, tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakytą užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir Jūs galit būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Šis reitingas nėra viešai skelbiamas ir yra naudojamas tik Bendrovės veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.

4.7. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:

4.7.1. Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

4.8. Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu

4.8.1. Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę;

Telefono numerį

Elektroninio pašto adresą:

Pristatymo adresą;

Užsakymo informaciją.

4.8.2. Tuo atveju, jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones.

4.9. Jūsų bei mūsų saugumo užtikrinimo tikslu

4.9.1. Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse bei atsiėmimo vietose mes esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse ar prekių atsiėmimo punktuose esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

5. AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?

5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

5.1.1. Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;

5.1.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;

5.1.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

5.1.4. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;

5.1.5. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

6. AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS GROŽIONAMAI.LT ELEKROTRONINE PARDUOTUVE?

6.1. Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

7. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

7.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

7.1.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

7.1.2 Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;

7.1.3. Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

7.1.4. Meistro paslaugas teikiančioms įmonėms;

7.1.5. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

7.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

7.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

7.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

8. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

9. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

9.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

9.1.2. Pranešdami mums telefonu: +370 61864503;

10. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

10.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

10.1.1. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;

MANO PROFILIS --> REDAGUOTI PROFILĮ

10.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

10.1.3. Pranešdami mums telefonu: +370 61864503;

11. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

11.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

11.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

11.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

11.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

11.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;

11.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

11.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

11.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

11.3.1. Savo asmeninėje grozionamai.lt paskyroje;

11.3.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

11.3.3. Pranešdami mums telefonu +370 61864503;

12. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

12.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

12.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

12.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti

12.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

12.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

12.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

12.2.1. Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę grozionamai.lt paskyrą;

12.2.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

12.2.3. Pranešdami mums telefonu +370 61864503;

13. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

13.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:

13.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

13.1.3. Pranešdami mums telefonu: +370 61864503;

14. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

14.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.

14.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:

14.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

14.2.2. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 61864503;

15. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

15.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:

15.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

15.1.3. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 61864503;

15.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

15.3. Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.

15.3.1. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

16. Slapukų politika

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Kokius slapukus mes naudojame?

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba užtikrinama interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje.

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas.

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , pateikti jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; ar telefonu +318 64503. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus.

Svarbu žinoti, kad naudotis svetaine atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame.